KONKURS za raspodjelu sredstava NVO

Na osnovu člana 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama (Službeni list CG, broj 20/14-opštinski propisi), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama raspisuje KONKURS za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2014.godinu.